Zamiara&Bąkowski

Krowy pierwiastki HF import

Sprzedaż jałowic / Krowy pierwiastki HF import

 • krowy pierwiastki w typie bydła mlecznego, o poprawnej budowie ciała, nóg i wymienia bez strzyków dodatkowych i przystrzyków
 • udokumentowane pochodzenie od minimum trzech generacji
 • waga minimum 500 kg
 • w momencie dostawy 14-60 dni po wycieleniu
 • wiek maksymalnie 33 miesięcy w dniu wycielenia
 • wydajność maksymalna matki w laktacji 305-cio dniowej lub krótszej, krów z importu, nie mniej niż 7.000 kg mleka
 • dokumentacja hodowlana dla każdej krowy
 • oficjalny rodowód eksportowy (oryginał)
 • paszport zwierzęcia (oryginał)
 • identyfikacja zwierząt poprzez urzędowe kolczyki uszne z numerem identyfikacyjnym i hodowlanym zgodnym numerem hodowlanym widocznym na rodowodzie eksportowym.

Dokumentacja dla każdej krowy pierwiastki:

 • Urzędowe weterynaryjne świadectwo zdrowia zwierzęcia wg wymagań odbiorcy
 • Świadectwo hodowlane z federacji hodowców bydła mlecznego
 • Paszport zwierzęcia
 • Identyfikacja zwierząt poprzez urzędowe kolczyki uszne z numerem identyfikacyjnym i hodowlanym zgodnym numerem hodowlanym widocznym na świadectwie hodowlanym