Zamiara&Bąkowski

Jałowice mleczno-mięsne import

Sprzedaż jałowic / Jałowice mleczno-mięsne import

  • jałowice cielne w typie bydła mlecznego rasy simental, o poprawnej budowie ciała, nóg i wymienia bez strzyków dodatkowych i przystrzyków
  • udokumentowane pochodzenie od minimum trzech generacji
  • waga minimum 550 kg
  • cielność w momencie dostawy 2-8 miecięcy
  • wiek maksymalnie 36 miesięcy w dniu wycielenia
  • wydajność matki w laktacji 305-cio dniowej lub krótszej, nie mniej niż: 5.500 kg mleka

Dokumentacja dla każdej jałówki:

  • Urzędowe weterynaryjne świadectwo zdrowia zwierzęcia wg wymagań odbiorcy
  • Świadectwo hodowlane z federacji hodowców bydła simental;
  • Paszport zwierzęcia;
  • Identyfikacja zwierząt poprzez urzędowe kolczyki uszne z numerem identyfikacyjnym i hodowlanym zgodnym numerem hodowlanym widocznym na świadectwie hodowlanym