Zamiara&Bąkowski

Jałowice mięsne

Sprzedaż jałowic / Jałowice mięsne

Specjalizujemy się w dostawach jałowic hodowlanych w wielu rasach i kategoriach.

Są to głównie:

 • odsadki - w wieku 7-10 miesięcy
 • żarłaki - w wieku 11-16 miesięcy
 • jałówki do krycia - w wieku 17-24 miesięcy
 • jałowki cielne - w cielności 2-8 miesięcy

Dysponujemy bezpośrednimi kontaktami ze związkami hodowców ras limousine, charolaise i blonde d'aquitaine we Francji, oraz ze takimi związkami hodowców ras hereford i simental mięsny w Niemczech, Danii i Austrii.

A oto ogólne wymagania zootechniczne dla przedmiotowych zwierząt:

 • bydło czystorasowe rasy mięsnej, o poprawnym pokroju ciała, nóg i umięśnieniu;
 • minimum dwie generacje przodków wpisane do ksiąg zwierząt zarodowych;
 • dokumentacja hodowlana dla każdego zwierzęcia:
  • oficjalny rodowód eksportowy (oryginał),
  • paszport zwierzęcia
 • dokumentacja hodowlana dla całej partii dostarczonych zwierząt:
  • weterynaryjne świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii właściwego rejonowo dla miejsca pochodzenia zwierząt
 • identyfikacja zwierząt
  • poprzez urzędowe kolczyki uszne z numerem identyfikacyjnym i hodowlanym zgodnym numerem hodowlanym widocznym na rodowodzie eksportowym.