Zamiara&Bąkowski

Jałowice HF krajowe

Sprzedaż jałowic / Jałowice HF krajowe

 • jałowice cielne w typie bydła mlecznego, o poprawnej budowie ciała, nóg i wymienia bez strzyków dodatkowych i przystrzyków;
 • dolew krwi HF minimum 75%;
 • udokumentowane pochodzenie od minimum trzech generacji;
 • waga minimum 500 kg;
 • cielność w momencie dostawy 2-8 miecięcy;
 • wiek maksymalnie 30 miesięcy w dniu wycielenia;
 • wydajność matki w laktacji 305-cio dniowej lub krótszej, nie mniej niż: 6.000 kg mleka;

Dokumentacja dla każdej jałówki:

 • Urzędowe weterynaryjne świadectwo zdrowia zwierzęcia wg wymagań odbiorcy;
 • Świadectwo hodowlane z federacji hodowców bydła mlecznego;
 • Paszport zwierzęcia;
 • Świadectwo inseminacji
 • Identyfikacja zwierząt poprzez urzędowe kolczyki uszne z numerem identyfikacyjnym i hodowlanym zgodnym numerem hodowlanym widocznym na świadectwie hodowlanym.