Zamiara&Bąkowski

 Jałowice HF import

Sprzedaż jałowic / Jałowice HF import

  • jałowice cielne w typie bydła mlecznego, o poprawnej budowie ciała, nóg i wymienia bez strzyków dodatkowych i przystrzyków;
  • udokumentowane pochodzenie od minimum trzech generacji;
  • waga minimum 500 kg;
  • cielność w momencie dostawy 2-8 miecięcy;
  • wiek maksymalnie 36 miesięcy w dniu wycielenia;
  • wydajność matki w laktacji 305-cio dniowej lub krótszej, nie mniej niż: 7.000 kg mleka;

Dokumentacja dla każdej jałówki:

  • Urzędowe weterynaryjne świadectwo zdrowia zwierzęcia wg wymagań odbiorcy;
  • Świadectwo hodowlane z federacji hodowców bydła mlecznego;
  • Paszport zwierzęcia;
  • Identyfikacja zwierząt poprzez urzędowe kolczyki uszne z numerem identyfikacyjnym i hodowlanym zgodnym numerem hodowlanym widocznym na świadectwie hodowlanym.