Zamiara&Bąkowski

Sprzedaż jałowic

Sprzedaż jałowic

Jałowice HF krajowe

W stałej ofercie posiadamy krajowe jałowice hodowlane ze stad w Wielkopolsce i nie tylko. Zwierzęta możemy przedstawić do wyboru w gospodarstwach hodowców sprzedających jałowice lub też w naszej bazie w Gutowie Małym koło Wrześni. Odbiorcami naszych jałowic byli jak do tej pory hodowcy z Polski, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Rumunii i Uzbekistanu.

Jałowice HF import

Sprowadzamy jałowice cielne rasy holsztynofryzyjskiej czarno- i czerwono-białej z Francji, Niemiec, Holandii, Danii, Austrii, Słowacji i Czech. Selekcja zwierząt odbywa się przy udziale kupującego w gospodarstwach za granicą (powyżej 10 szt.), lub też naszej bazie w Gutowie Małym koło Wrześni.

Krowy pierwiastki HF import

Głównym krajem zakupu krów pierwiastek są Niemcy. Wybór zwierząt odbywa się przez kupującego bezpośrednio w niemieckich gospodarstwach hodowlanych.

Jałowice mleczno-mięsne import

Przedmiotem obrotu są tu głównie jałowice rasy simental sprowadzane z Austrii i Niemiec, oraz jałowice rasy montbelliarde sprowadzane z Francji. Wybór zwierząt odbywa się przez kupującego bezpośrednio w fr gospodarstwach hodowlanych za granicą.

Jałowice mięsne

Importujemy wiele ras i kategorii hodowlanego bydła ras mięsnych głównie z Francji. Wybór zwierząt odbywa się przez kupującego bezpośrednio we francuskich gospodarstwach hodowlanych.